tổng mức đầu tư Chung cư Gold Tower

tổng mức đầu tư Chung cư Gold Tower

Trong dự án Chung cư Gold Tower mình chia làm 3 gói thầu + một số các chi phí khác (dự phòng, chi phí lập dự án, kiểm toán .v.v…)
Trong đó chia ra dự kiến gói thầu A: 2 tỷ gói B: 2,2 tỷ gói C: 3 tỷ (theo phê duyệt dự án).
Sau khi đầu thầu kết quả gói A =1,8 tỷ, B= 2 tỷ (kết quả là OK) nhưng gói C đấu đi đấu lại vẫn 3,5 tỷ -> phải điều chỉnh lại Tổng mức đầu tư.
Ý Chung cư Gold Tower hỏi là trong Dự án (Tổng mức đầu tư) điều chỉnh giá trị lấy bằng 3,5 tỷ cho dự kiến gói C có đúng luật không? Chung cư Gold Tower không thể lấy giá nhà thầu đưa ra để làm cơ sở điều chỉnh TM ĐT. Chung cư Gold Tower chỉ điều chỉnh TM ĐT. Thực tế gói thầu C đã tổ chức đấu thầu rộng rãi 2 lần nhưng đều vượt giá gói thầu được duyệt. Có nghĩa là sau lần đấu thầu lần 1 chủ đầu tư hoặc người  & người quyết định đầu tư đã có văn bản đề nghị tổ chức đấu thầu lần 2 nhưng kết quả cũng không khác lần 1 nhiều lắm như trình bầy ở trên. Lần 2 có 6 nhà thầu mua hồ sơ, 3 nhà thầu nộp hồ sơ và xem xét thấy thỏa mãn các tiêu chí yêu cầu …. trong đó nhà thầu có giá thấp nhất là 3,5 tỷ đã nói ở trên.

Vấn đề đặt ra là phải điều chỉnh Tổng mức đầu tư với giá trị bao nhiêu là đúng luật và an toàn tránh phải điều chỉnh lại Tổng mức đầu tư nhiều lần.
Nếu đưa vào giá quá cao lại ngại bị nhà thầu lợi dụng (mặc dùng đấu rộng rãi ?), nếu giá thấp quá dễ bị hiểu là ko cạnh tranh, hay “chỉ định thầu”

Các yêu cầu kỹ thuật trong hồ sơ mời thầu và dự án đã được rà soát không có vấn đề gì. Dĩ nhiên ko phải như vậy, nhưng rõ ràng khi đã tiến hành đấu thầu thì giá gói thầu đã rõ nét hơn so với lúc lập Tổng mức đầu tư , nên phải “tham khảo” chứ bác ?
Không bàn ở đây vấn đề tại sao khi lập Tổng mức đầu tư lại không chính xác, vì nguyên nhân có nhiều.

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *